فرش پری‌ماه

تومان

توضیحات تکمیلی

رنگ

شانه

تراکم

تعداد رنگ

ارتفاع خاب

نخ پود

نخ خـاب

گروه محصولات مرتبط